Dobročinná činnost

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa je mezinárodní, nepolitická, nekonfesijní, vzdělávací a kulturní nadace. Vznikla na sklonku sedmdesátých let v Oxfordu s cílem pomoci ohrožené kultuře a vzdělanosti v komunistickém Československu. Až do roku 1989 sídlila v zahraničí (Velká Británie, Francie, Kanada, USA, Belgie, Německo) a pomáhala českým a slovenským aktivistům vytvořit síť tajných bytových seminářů "podzemní univerzity", překládat a vydávat nejdůležitejší díla západní demokratické literatury v samizdatových edicích a organizovat nezávislé kulturní aktivity.

V roce 1990 byla založena Československá Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem v Brně a pobočkami v Praze a v Bratislavě, kde pokračovala v plnění svého poslání v nových podmínkách přechodu od totality k demokracii. Od roku 1993 uskutečňují společné i své vlastní programy dvě organizace - Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice a Vzdelávacia nadácia Jana Husa ve Slovenské republice. Svou činností se nadace snaží napomáhat rozvoji vzdělávání a posílení občanské společnosti v obou republikách.

Pomoc nadace spočívá nejen v udělování nadačních příspěvků jednotlivým projektům, ale také v aktivním přístupu nadace při přípravě i realizaci projektu. Nadace je jako skutečný partner ochotna podílet se na řešení organizačních a administrativních záležitostí i na vyhledávání partnerů.

Podpora je určena převážně vysokoškolským pracovištím. Žádost o nadační příspěvek však může podat kterákoliv organizace, jejíž projekt odpovídá zaměření nadace a podmínkám aktuálních programů.

 

Kontakt:
Vzdělávací nadace Jana Husa
Žerotínovo náměstí 9
602 00 Brno
Tel.: +420 549 491 049
Fax: +420 549 491 050
E-mail: vnjh@ics.muni.cz
www.vnjh.cz

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo