Dobročinná činnost

Rama Soumah

Adopce afrických dětí - projekt pomoci dětem na dálku. Tento projekt Humanistického hnutí se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní "rodič" z Evropy, což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma, mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu.

Posíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k důstojnému životu. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. "Adoptivní rodina" je pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat si, poslat dítěti dárek a v případě zájmu je možné dítě navštívit.

V Keni jsou celkové životní náklady vyšší než v Guineji či v Beninu, proto jsou částky potřebné na školné odlišné. Měsíční příspěvek pro dítě v Keni je 600,- Kč v Guineji 625,- Kč a v Beninu 500,- Kč. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je vždy 12 měsíců. Lidé, kteří adoptují dítko v programu Adopce afrických dětí se adopcí stávají součástí této mezinárodní sítě solidarity – členem Humanistického hnutí a jsou pravidelně informováni o probíhajících i nově chystaných projektech a akcích. Částka určená na organizační zajištění a rozvoj projektů Humanistického hnutí nepřesahuje 25% z výše daru.

V rámci Kampaně lidské podpory jsou organizovány i další projekty, např. řemeslnické kurzy, hygienická osvěta a prevence nemocí, kurzy počítačové gramotnosti, úklid čtvrtí a sběr odpadků, péče o „děti ulice“ a další projekty.

   

Naše společnost pravidelně přispívá v rámci programu Adopce afrických dětí na vzdělání Ramy Soumah z Guineje.

 

Kontakt:
Humanistické centrum Dialog, o.s.
Tyršova 1
120 00 Praha 2
Tel.: +420 608 917 760
E-mail: centrum@humanisti.cz
www.humanisti.cz

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo