Dobročinná činnost

POST BELLUM

POST BELLUM je nevládní a nezisková agentura založená v roce 2001. V roce 2001 skupina českých novinářů a historiků, která se potkávala na různých tiskových konferencí, výročních pietních akcích u pomníků, založila neziskovou instituci – POST BELLUM (z lat. po válce). Vedlo je k tomu přesvědčení, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět v celku, souvisle, detailně. Jejich paměti jsou jedním z nejcennějších svědectví o moderních dějinách, ale i povaze českého národa.

Pokud jejich vzpomínky nebudou zachovány pro současné a budoucí generace, jen těžko se bude společnost vypořádávat, vyrovnávat s totalitní minulostí. Chceme shromáždit co možná nejrozsáhlejší sbírku rozhovorů - autentických osobních příběhů a svědectví.

Novináři začali od roku 2000 ve svém volném čase objíždět pamětníky a budovat sbírku vzpomínek, fotografií, deníků, a různých textů o osudech z doby 2. světové války a komunistické totality. Dnes sbírka Post Bellum čítá stovky zpracovaných pamětníků.

Tuto sbírku vzpomínek osobností českého národa buduje skupina redaktorů bývalé české redakce BBC, Českého rozhlasu a absolventů humanitních oborů Karlovy Univerzity. Natáčíme vzpomínky během několika sezeních s pamětníky. Necháváme pamětníky vyprávět, tak jak sami uznají za vhodné, nevedeme s nimi klasický novinářský rozhovor.

S pamětníkem se obvykle setkáváme nejméně dvakrát. Během druhého sezení mu ukazujeme archivní dokumenty, podrobněji rozpracováváme některé epizody z jeho života. Vzpomínky pamětníka v tomto projektu doplňujeme textovou (snažíme se stručnou a výstižnou formou popsat o čem pamětník vyprávěl) a fotografickou dokumentací. Ve zvláštních případech vyprávění pamětníků natáčíme TV technikou.

Pamětníky rozdělujeme podle jednotlivých tematických skupin – pamětnických kategorií: čs. veteráni z 2. sv. války, čeští a němečtí „antifašisté“ z období 2. sv. války, bývalí vězni koncentračních táborů, účastníci vojenských misí během komunistického režimu v tehdejší ČSSR, účastníci vojenských misí po roce 1989, političtí vězni 1948 – 1989 v ČSSR, funkcionáři výkonné moci 1948 – 1989, disent normalizace a signatáři Charty 77, významné osobnosti politického, kulturního a vědeckého života od roku 1948 do současnosti. Post Bellum velmi záhy po svém vzniku nalezlo partnera – Český rozhlas, který poskytl techniku a sbírku v kopii ukládá do svého archivu. Od roku 2006 vzniká z této sbírky cyklus rozhlasových dokumentů Příběhy 20. století, který vysílá Český rozhlas Rádio Česko a Radiožurnál. Premiéru pořadu vysílá Rádio Česko vždy v neděli v 10.06 hod, reprízu vždy v sobotu další týden v 13.06 hodin. Pořad můžete také slyšet každou sobotu vždy od 21.05 hodin také na ČRo 1 – Radiožurnálu.  Dokumenty je možné poslouchat a stáhnout z internetu: www.radiocesko.cz. Post Bellum chce nyní kromě výstav, publikací a rozhlasových dokumentů sbírku zpřístupnit na internetu tak, aby pro každého uživatele bylo snadné a rychlé vyhledávání nejen životopisných portrétů osobností, ale i témat, o kterých tito lidé vypráví.

Vysíláme rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20. Století a budujeme Paměť národa. 

Zajímají nás vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, těch, kteří přežili holocaustu, lidí z domácího válečného odboje, vyprávění politických vězňů komunistického režimu, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných. Vyprávějte! A my budeme naslouchat. 

Prosíme Vás také o finanční dary. Jsme nezisková organizace, která potřebuje vaši pomoc. Děkujeme.

 
Kontakt:

POST BELLUM
Na Hřebenkách 82/2909
150 00 Praha 5
Tel.: +420 604 636 768, +420 221 552 197
E-mail: mikulas.kroupa@postbellum.cz
www.postbellum.cz

 

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo