Firemní zásady

Firemní zásady vycházejí z aktivního členství naší společnosti v řadě profesních organizací a asociací jako např. ČKAIT, CzWA, DWA, ČSVTS a dalších.

Má-li člen našeho týmu dostát své odpovědnosti a být dobrým hospodářem, musí důsledně usilovat o dodržování následujících pravidel:

 

 • vynakládat maximální úsilí k získávání co nejpřesnějších podkladů
  (kvalita a množství výchozích informací předurčují správnost a úroveň navrhovaného řešení),
 • vnímat smysl a význam díla v kontextu širších vodohospodářských a společenských souvislostí
  (vliv na okolní prostředí, pořizovací a provozní náklady, životnost díla, snadný provoz, perspektivnost koncepce díla, sledovat trendy v oboru),
 • respektovat prostředí, v němž má být smysl a význam díla naplněn,
  jako projev odpovědnosti člověka za stav přírody; minimum je, nezanechat ji v horším stavu, než když jsem do ní vstoupil,
 • respektovat princip soukromého vlastnictví,
  jako projev uznání hodnot vytvořených člověkem,
 • vyvarovat se oportunistických řešení,
  i za cenu ztráty přízně investora.

Firemní zásady jsou i výchozím podkladem pro politiku jakosti, kterou zavedla naše společnost v rámci implemetace standardů ISO 9001 do svého fungování.

Od května roku 2013 jsme také držiteli certifikačního hodnocení Top Rating®.

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo