Publikační činnost

Odvodňování urbanizovaných území podle principů udržitelného rozvoje

[09-06-2008] V posledních letech se v hospodářsky vyspělých zemích světa mění pohled na odvodňování urbanizovaných území. Změnu v přístupu ke srážkové vodě vyvolalo několik skutečností, které není možné vyřešit způsoby, které se v odvodňování měst a obcí zatím praktikují. Nejúčinnější metoda, která naplňuje podstatu nového pojmu – hospodaření s dešťovou vodou (HDV) – je decentralizovaný systém odvodnění, jehož základním kritériem je princip udržitelného rozvoje. Zadržováním vody v urbanizovaných územích, na které srážka spadne, způsoby blízkými přírodě, je vyjádřena snaha vrátit resp. přiblížit koloběh vody jejím původním cestám.

Datum: 9. června 2008
Místo: Časopis "Urbanizmus a územní rozvoj" (4/2008)
Autor: Ing. Jiří Vítek

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Mgr. Petra Kališová Václavíková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo