Publikační činnost

Koncepce HDV v ČR - současný stav

[11-03-2008] Plán hlavních povodí České republiky ukládá zpracovat do konce roku 2008 Koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. V souvislosti s tímto faktem Ministerstvo zemědělství vypsalo soutěž na zpracování Podkladu pro tuto koncepci, kterou vyhrála Asociace čistírenských expertů České republiky. Na zpracování Podkladu se podíleli členové Odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při AČE ČR. V rámci Podkladu byly shrnuty důvody, proč se hospodařením s dešťovými vodami zabývat, současná situace v ČR, zkušenosti ze zahraničí a cílový stav v ČR, včetně cesty, jak ho dosáhnout. Tento článek prezentuje část Podkladu a klade si za cíl seznámit čtenáře se současným stavem nakládání s dešťovými vodami v ČR.

Datum: 11. března 2008
Místo: Seminář "Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích" (Brno)
Autoři: Ing. David Stránský, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Jiří Vítek, Ing. Milan Suchánek

Soubory ke stažení:

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo