Publikační činnost

Zkušenosti se zaváděním hospodaření s dešťovými vodami v prostředí ČR

[08-03-2007] Požadavek s dešťovou vodou hospodařit se pomalu začíná objevovat v záměrech investorů, v podmínkách vodohospodářských orgánů nebo ostatních orgánů státní správy. Potřeba si s dešťovou vodou poradit jiným než konvenčním způsobem vychází z různých příčin a důvodů a způsoby, jak jsou tyto potřeby uspokojeny jsou často také velice rozmanité. Současné důvody, proč s dešťovou vodou hospodařit, většinou vychází z nekapacitních kanalizací a recipientů, ze snahy přenést finanční zátěž z majitelů stokových sítí na soukromé investory a někde i ze snahy zanést HDV do koncepce odvodnění daného území. Je zřejmé, že se jedná o důvody zcela oprávněné a správné.

Datum: 8. března 2007
Místo: Seminář "Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích" (Brno)
Autoři: Ing. Jiří Vítek, Ing. Ondřej Dušek

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo