Publikační činnost

O hospodaření s dešťovou vodou a cestě k němu, na které stojíme my i naše zvyky

[01-12-2010] Článek přináší souhrn poznatků získaných při implementaci koncepce hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v České republice. Jedná se o stručnou analýzu prostředí, do kterého jsou principy HDV zaváděny. Praktická aplikace principů HDV s sebou totiž přináší kromě zřejmých pozitiv i řadu změn a nových pravidel, které je nutné při návrhu odvodnění respektovat. Špatná interpretace HDV, zjednodušování principů HDV nebo kompromisní řešení HDV mohou způsobit systémová pochybení a vznik nekvalitních technických předpisů. V návaznosti příspěvek popisuje praxi běžnou v investiční výstavbě z pohledu vodního hospodáře a nástin možného řešení.

Datum: 1. prosince 2010
Místo: Vodní hospodářství 12/2010
Autor: Ing. Jiří Vítek

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo