Publikační činnost

Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradec Králové

[04-10-2010] Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové a přilehlých spádových oblastí je vodohospodářský projekt, který bude dokončen v průběhu roku 2011. Zpracovávaná oblast zahrnuje nejen vlastní území města Hradec Králové, ale také povodí malých vodních toků a svodnic, které protékají městem. Záměrem projektu je stanovit koncepci řešení dešťových vod ve městě v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Jeden z hlavních cílů je vytvoření zásad a kritérií hospodaření s dešťovou vodou pro územně plánovací dokumentaci a jejich provázání na území plán města.

Datum: 4. října 2010
Místo: Vodní hospodářství 10/2010
Autoři: Ing. Jiří Vítek, Ing. Milan Suchánek, Ing. Pavla Finfrlová

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo