Publikační činnost

Nepodceňujme omyly, kterých se dopouštíme při zavádění HDV

[01-09-2012] Pro hospodaření s dešťovou vodou jsou v současnosti v ČR vytvořeny základní zákonné předpoklady, na rozdíl od předpisů technických, které doposud chybí. Dá se tedy říci, že podmínky pro aplikace principů HDV v předepsaném rozsahu a kvalitě existují. Bohužel nejsou zdaleka využity, ba běžně dochází k jejich obcházení. Setrvačnost v návycích a nepochopení podstaty HDV všemi účastníky výstavby a tvůrci koncepcí odvodnění urbanizovaných území jsou často zdrojem špatných až nebezpečných řešení, s jejichž následky se noví majitelé nemovitostí i celá společnost budou dlouho a draze vypořádávat. Setrvávat v tomto stavu je zbytečné a hloupé. Analýzou těch nejvážnějších chyb chce autor pomoci tento stav změnit.

Datum: 1. září 2012
Místo: Vodní hospodářství 09/2012
Autor: Ing. Jiří Vítek

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo