Publikační činnost

Prohlášení ČKA k povodňovým rizikům v ČR

[02-10-2013] ČKA dlouhodobě usiluje o to, aby veškeré zásahy a aktivity v území byly široce promyšlené, citlivé a prováděné s vysokou mírou zodpovědnosti jak ke kulturní, tak k přírodní hodnotě místa. Takový přístup je povinností autorizovaných architektů dle profesních předpisů, v etické rovině je společnou odpovědností všech, kdo se na jejich projektování a plánování podílejí. Vždy jde o zásah do již existující kulturní krajiny, na kterou se váže identita jejích obyvatel, do přírodního systému, který podléhá konkrétním a nezpochybnitelným zákonitostem a také do jemného přediva sociálních a ekonomických vazeb, které ovlivňují prosperitu města, regionu či státu.

Datum: 2. října 2013
Místo: http://www.cka.cc
Autor: Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ing. Štěpán Špoula, Ing. Jiří Vítek

 

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo