Publikační činnost

Podklad pro koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích

[01-12-2007] Tento Podklad pro koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích nejprve upzorňuje na změny v přirozeném koloběhu vody vlivem postupující urbanizace krajiny, které vedou k neudržitelnosti současného stavu, definuje způsob přírodě blízkého odvodnění a hospodaření se srážkovými vodami, srovnává tento způsob s konvenčním způsobem odvodnění a představuje nástroje, které jsou při HDV využitelné.

Datum: 1. prosince 2007
Místo: Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR)
Autor: Ing. David Stránský, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Jiří Vítek, Ing. Milan Suchánek

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo