Ukázkové realizace

Brno, RKS D - rekonstrukce uzlu Komárov

Brno, RKS D - rekonstrukce uzlu Komárov

Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Objednatel: Statutární město Brno (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)

Termín: 06/2008


Smyslem akce je ochránění městské části Brno-Komárov před vzdutím odpadní vody způsobeným zvýšenou hladinou v kmenové stoce D.

Před vzdutím bude Komárov chránit čerpací stanice s retencí ČS1D01. Oba objekty budou tvořit jeden celek a budou osazeny na kanalizačním sběrači D01 těsně před jeho zaústěním do kmenové stoky D.

Za bezdeští odpadní vody z Komárova potečou gravitačně do kmenové stoky D.

Jakmile se zvedne hladina v kmenové stoce D na úroveň, která bude vyšší, než bude v tu chvíli úroveň hladiny v kanalizačním sběrači D01, bude dán impuls elektricky ovládanému hradidlu, aby přítok z Komárova zavřelo. Odpadní vody z Komárova začnou přepadat do jímky čerpací stanice. Spouštění čerpadel bude závislé na přítokovém množství, protože jejich chod budou spouštět hladinová čidla v jímce. Pokud vztah mezi hladinami bude setrvávat a přítok z Komárova překročí kapacitu čerpadel, budou odpadní vody přepadat do retenční jímky. Jestliže bude situace přetrvávat dál, začne voda z retenční jímky přepadat do Svitavy. Systém ochrany bude spouštěn na základě měření hladiny v kanalizačním sběrači D01 a hladiny v kmenové stoce D.

Do kmenové stoky D bude čerpáno hodinové maximum splaškových odpadních vod (Qhm = 8,2 l/s) s ředícím poměrem 1+10, tedy Qč = 90l/s. Zároveň se začne plnit čerpací jímka o objemu cca 30 m3. Po jejím naplnění začne přepadat odpadní voda z kanalizačního sběrače D01 do retenční komory o objemu cca 80 m3. V případě naplnění má retenční komora bezpečnostní přepad, který je zaústěný do řeky Svitavy.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Mgr. Petra Kališová Václavíková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo