Ukázkové realizace

Brno, Bazén Kohoutovice - přípojka dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní přípojka

Brno, Bazén Kohoutovice - přípojka dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní přípojka

Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Objednatel: Statutární město Brno

Termín: 03/2009


Projektová dokumentace pro stavební povolení se zabývá návrhem odvodněním a vodovodní přípojkou v prostoru stavby Bazénu Kohoutovice.

Plavecký bazén se nachází v blízkosti ZŠ Chalabalova v Kohoutovicích při Libušině třídě. V rámci výstavby bazénu bude v zájmové lokalitě postaveno i parkoviště, zpevněné plochy chodníků a nástupních ramp.

Areál bazénu bude odvodněn splaškovou a dešťovou kanalizací.

Splašková přípojka bude napojena za ZŠ Chalabalova do jednotné stoky.

Dešťové vody budou odváděny systémem zasakovacích průlehů s retenčními rýhami, který bude zaústěn do dešťové kanalizace v Libušině tř. Systém ZPRP poslouží ke zdržení a regulaci odtoku přívalových srážek. Množství dešťových vod odváděných dále do kanalizace je navrženo s ohledem na omezenou kapacitu dešťové stoky v Libušině tř., a to na základě vyjádření BVK a.s. Do stokové sítě je povoleno vypouštět Qmax.=19,0 l/s.

Vodovodní přípojka bude realizována ze stávajícího řadu DN 150 (litina 1972) nacházejícího se východně od bazénu.

Soubory ke stažení
Fotografie

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Mgr. Petra Kališová Václavíková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo