Ukázkové realizace

Brno, Moravský zemský archiv

Brno, Moravský zemský archiv

Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Objednatel: A PLUS BRNO a.s.

Termín: 10/2005


Předmětem této akce bylo odkanalizování AREÁLU Moravského zemského archivu v Brně, který je součástí Univerzitního kampusu Bohunice (dále jen UKB).

Areál MZA je odkanalizován decentralizovaným systémem odvodnění a to prostřednictvím zasakovacích průlehů s retenčními příkopy (dále jen ZP-RP). Systém ZP-RP poslouží ke zdržení odtoku přívalových srážek a je navržen v celém areálu UKB. S ohledem na omezenou kapacitu kmenové stoky B je základní podmínkou odkanalizování celého území.

Soubory ke stažení
Fotografie

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Mgr. Petra Kališová Václavíková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo