Ukázkové realizace

Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové

Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové

Stupeň PD: studie

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Termín: 07/2011


Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové a přilehlých spádových oblastí, je rozsáhlý vodohospodářský projekt definující koncepci řešení dešťových vod v daném povodí v souladu s principy udržitelného rozvoje města při respektování státní a evropské legislativy. Navržená koncepce odvodnění vychází z aplikace principů hospodaření s dešťovou vodou ve stávající i výhledové zástavbě města.

V rámci studie bylo provedeno komplexní posouzení současného stavu nakládání se srážkovými vodami včetně rizika záplav a systematické vyhodnocení potenciálu stávající zástavby z hlediska přiblížení srážko-odtokových poměrů přirozeným podmínkám. Součástí studie odtokových poměrů bylo také přesné vymezení podmínek odvodnění nové zástavby a určení optimálních variant za účelem efektivního vynakládání investičních prostředků.

Tato unikátní vodohospodářská studie byla vyhotovena ve spolupráci s firmou DHI a.s.

 

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Mgr. Petra Kališová Václavíková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo