Ukázkové realizace

Centrální depozitář a příjmová a montážní hala technického muzea v Brně

Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby
Objednatel: Project Building s.r.o.
Termín: 06/2018
více

Hranice – posouzení odvodnění ul. Skalní

Stupeň PD: Studie
Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Termín: 07/2017
více

Přerov, koncepce odvodnění areálu EMOS spol. s r.o.

Stupeň PD: Studie
Objednatel: EMOS spol. s r.o.
Termín: 01/2017
více

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stupeň PD: Dokumentace pro zadání a provádění stavby
Objednatel: VaK Přerov, a.s.
Termín: 06/2016
více

Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady, Praha 8 – Libeň

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: MČ Praha 8
Termín: 12/2015
více

MČ Brno – jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská – odvodnění

Stupeň PD: Technická studie
Objednatel: Statutární město Brno
Termín: 09/2015
více

Brno, Horova – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
Objednatel: Stavebník: Statutární město Brno
Zástupce investora: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Termín: 05/2013
více

Brno, Milady Horákové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci, autorský dozor
Objednatel: Statutární město Brno
Termín: 11/2012
více

Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové

Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové Stupeň PD: studie
Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Termín: 07/2011
více

Brno, Bazén Kohoutovice - přípojka dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní přípojka

Brno, Bazén Kohoutovice - přípojka dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní přípojka Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
Objednatel: Statutární město Brno
Termín: 03/2009
více

Předchozí  1  2 

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo