Ukázkové realizace

Moravské Bránice – studie odvodnění vybraných ulic

Stupeň PD: Studie
Objednatel: Obec Moravské Bránice
Termín: 12/2018
více

Ivančice - eliminace vtoku srážkové vody do jednotné kanalizace v intravilánu města

Stupeň PD: Studie
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Termín: 12/2018
více

Praha, Vybíralka 25 ZŠ a MŠ hospodaření s dešťovou vodou a navazující revitalizace

Stupeň PD: Projekt pro sloučené územní a stavební povolení
Objednatel: Dvořák architekti s.r.o.
Termín: 11/2018
více

Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stupeň PD: Projekt pro stavební povolení a provádění stavby
Objednatel: Město Kuřim
Termín: 08/2018
více

Hospodaření s dešťovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře (HDV, MZI)

Stupeň PD: Studie
Objednatel: Statutární město Olomouc
Termín: 08/2018
více

Centrální depozitář a příjmová a montážní hala technického muzea v Brně

Stupeň PD: Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby
Objednatel: Project Building s.r.o.
Termín: 06/2018
více

Hranice – posouzení odvodnění ul. Skalní

Stupeň PD: Studie
Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Termín: 07/2017
více

Přerov, koncepce odvodnění areálu EMOS spol. s r.o.

Stupeň PD: Studie
Objednatel: EMOS spol. s r.o.
Termín: 01/2017
více

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stupeň PD: Dokumentace pro zadání a provádění stavby
Objednatel: VaK Přerov, a.s.
Termín: 06/2016
více

Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady, Praha 8 – Libeň

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení
Objednatel: MČ Praha 8
Termín: 12/2015
více

Předchozí  1  2 

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo