Související odkazy

Odborné profesní organizace a asociace, kterých jsme členové

 • Asociace pro vodu ČR
  CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.
 • České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Český svaz vědeckotechnických společností
  ČSVTS je dobrovolným sdružením 69 nezávislých vědeckých společností, které jsou samostatnými právními subjekty s vlastními stanovami a hospodařením. Celkově mají společnosti na 200 000 individuálních členů a řadu členů kolektivních.
 • Německá společnost pro vodu, odpadní vody a odpady
  Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA).
 • Obecní dům Brno
  Spolek Obecní dům Brno byl založen v r. 1991 a v současné době sdružuje zejména praktikující architekty z Brna a Prahy.

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo