Poslání společnosti

Společnost JV PROJEKT VH s.r.o. vznikla v lednu roku 2004 přeměnou projektové a inženýrské kanceláře Ing. Jiřího Vítka, kterou založil v roce 1991. Základním programem kanceláře jsou vodohospodářské stavby, zejména projektová příprava staveb kanalizací a stokových systémů, vodovodů, zdravotně technických instalací a tomu odpovídající inženýrská činnost.

Udržitelný rozvoj urbanizovaných území

V posledních letech se soustředíme na řešení problematiky odvodňování urbanizovaných území v duchu principů udržitelného rozvoje. Míra zastavěnosti území a současné klimatické podmínky jsou obecnými důvody toho, proč se konvenční způsob odvodnění stal neperspektivním.

Nové pojetí odvodnění měst a obcí se dešťovou vodou zabývá na místě, kde srážka spadne, prostřednictvím decentralizovaných systémů odvodnění. Smyslem tohoto přístupu je otupit dopad srážkového přívalu na krajinu a vrátit vodě původní smysl při jejím koloběhu v přírodě.

V naší firmě jsme dospěli k poznání, že je potřeba se k tomuto světovému trendu aktivně přihlásit a nabídnout společnosti potřebné služby. Spoluprací se zahraničními odborníky, poznávacími cestami po evropských městech, studiem zahraničních předpisů, směrnic a odborné literatury, se nám podařilo proniknout do podstaty systémů hospodařících s dešťovou vodou. Objevili jsme v jejich aplikacích ohromné možnosti, ale zároveň jsme si uvědomili rozsah potřebných změn, které každá společnost musí učinit, aby se mohla z účinků nových řešení těšit. 

I když je firma JV PROJEKT VH s.r.o. společností obchodující se službami v oboru vodohospodářských staveb, cítíme odpovědnost za úroveň naší profese z hlediska vyššího společenského významu, které stavby chránící zdraví a majetek lidí mají.

Smyslem naší práce není pouze obstát, smyslem je obstát se ctí.

 

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo