Projektová činnost

Naše firma se zabývá zejména projektovou činností, kterou lze rozdělit podle charakteru staveb a projektů do třech níže uvedených sekcí. V rámci projektové přípravy zajišťujeme všechny potřebné průzkumné práce, zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace včetně jejich projednání a vyhotovení rozpočtů.

 

Rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací

Naše mnohaleté zkušenosti s návrhy obnov stokových sítí a vodovodů nám umožňují při řešení jednotlivých projektů využívat všech dostupných technologií a postupů k maximální spokojenosti zadavatele. Součástí naší nabídky je zajištění všech potřebných průzkumů, zaměření, inventarizace zeleně, dopravních značení, návrhů obnovy komunikací, přeložek jiných inženýrských sítí a případná koordinace s jinými stavbami.

Odborníkem v této oblasti je Miloslav Jílek

Návrhy odkanalizování a odvodňování měst a obcí

Vedle rekonstrukcí a oprav se věnujeme i návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. browfields. Mezi významné produkty této sekce patří generely odvodnění podle principů udržitelného rozvoje. Do generelních odvodnění a územních plánů nabízíme v ČR v současnosti opravdu ojedinělá a velice perspektivní řešení.

Odborníky v této oblasti jsou Ing. arch. Michaela Vacková Ph.D. a Miloslav Jílek

Zdravotně technické instalace v budovách

Sekce zdravotně technických instalací představuje nabídku řešení vnitřních resp. areálových kanalizací, vodovodů a plynovodů. Zatímco u vodovodů a plynovodů se jedná o prověřená řešení s moderními technologiemi, návrhy decentralizovaných systémů odvodnění hospodařících s dešťovou vodou jsou výsledkem našich vlastních poznatků z posledních let u nás a v zahraničí.

Odborníkem v této oblasti je Bc. David Schenk

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a modrozelená infrastruktura (MZI)

Modrozelená infrastruktura je odpovědí na problémy spojené se změnou klimatu a urbanizací. Jedná se o snížení odtékající srážkové vody do kanalizační sítě, snížení rizika povodní, odvádění vody zpět do přírody a mnohých dalších řešení problémů spojených s urbanizací i změnou mikroklimatu.

Problematikou HDV a MZI řešíme pro města a obce již řadu let.

Odborníkem v této oblasti je Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo