Publikační činnost

Koncepce HDV v ČR - cílový stav a cesta k němu

[11-03-2008] Plán hlavních povodí České republiky ukládá zpracovat do konce roku 2008 Koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. V souvislosti s tímto faktem Ministerstvo zemědělství vypsalo soutěž na zpracování Podkladu pro tuto koncepci, kterou vyhrála Asociace čistírenských expertů České republiky. Na zpracování Podkladu se podíleli členové Odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při AČE ČR. V rámci Podkladu byly shrnuty důvody, proč se hospodařením s dešťovými vodami zabývat, současná situace v ČR, zkušenosti ze zahraničí a cílový stav v ČR, včetně cesty, jak ho dosáhnout. Tento článek navazuje na popis současné situace v ČR v předchozím příspěvku a prezentuje část Podkladu týkající se cílového stavu v ČR a kroků, které vedou k jeho dosažení.

Datum: 11. března 2008
Místo: Seminář "Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích" (Brno)
Autoři: Ing. Jiří Vítek, Ing. David Stránský, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Milan Suchánek

Zpět

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo