Vítáme Vás na webových stránkách firmy JV PROJEKT VH s.r.o.

Naše společnost nabízí služby v oboru vodohospodářských staveb. Odborný tým firmy navrhuje, projednává a dozoruje stavby kanalizací, vodovodů a zdravotně technických instalací. Projektové a inženýrské služby zajišťujeme komplexně. Od průzkumných prací až po speciální profese spolupracujeme s těmi nejlepšími odborníky v ČR i mimo ni.

V souvislosti s klimatickou změnou, která má dopad i na hydrologický režim, zahrnujeme do návrhů našich projektů taková adaptační opatření, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst a obcí. V této oblasti jsme připraveni nabídnout kvalifikovaná a perspektivní řešení.

Ke všemu, co k projektové a inženýrské firmě patří, přibyla k našim aktivitám v posledních letech také konzultační a osvětová činnost.

 

Aktuality

Rozhovor v časopise Priorita

V květnovém čísle časopisu Priorita (05/2016) vyšel rozhovor s jednatelem naší společnosti o současném stavu a směřování hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích. Kromě tohoto článku doporučujeme i rozhovor s Ivanou Kabelkovou a Davidem Stránským z Asociace pro vodu ČR na téma hospodárného nakládání s vodami.

NOVATECH 2016

Co-organised by the GRAIE and the INSA Lyon, the 9th edition of the Novatech conference which will be held from June 28th to July 1st, 2016 at the INSA, on the LyonTech La Doua EcoCampus in Villeurbanne, France. For 20 years, Novatech has been one of the leading international conferences promoting solutions for integrated and sustainable stormwater management.

OPŽP 2014-2020

Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2014–2020 připraveny prostředky ve výši více než 768 milionů eur pro projekty na snížení znečištění povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na zajištění povodňové ochrany a snížení rizika povodní. Konkrétně se jedná např. o projekty na výstavbu či rekonstrukci čistíren a úpraven vod, kanalizací, vsakovacích a retenčních zařízení.

Publikace "Hospodaření s dešťovou vodou v ČR"

V březnu toho roku byla uvedena na knižní trh publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“, na jejímž vzniku se podstatnou měrou podílela naše projektová a inženýrská kancelář. Publikace byla vydána v rámci projektu „Počítáme s vodou“, který je podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce a z prostředků MŽP ČR.

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 246 061
fax: +420 545 214 222

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Ing. Dita Dušková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo