Vítáme Vás na webových stránkách firmy JV PROJEKT VH s.r.o.

Naše společnost nabízí služby v oboru vodohospodářských staveb. Odborný tým firmy navrhuje, projednává a dozoruje stavby kanalizací, vodovodů a zdravotně technických instalací. Projektové a inženýrské služby zajišťujeme komplexně. Od průzkumných prací až po speciální profese spolupracujeme s těmi nejlepšími odborníky v ČR i mimo ni.

V souvislosti s klimatickou změnou, která má dopad i na hydrologický režim, zahrnujeme do návrhů našich projektů taková adaptační opatření, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst a obcí. V této oblasti jsme připraveni nabídnout kvalifikovaná a perspektivní řešení.

Ke všemu, co k projektové a inženýrské firmě patří, přibyla k našim aktivitám v posledních letech také konzultační a osvětová činnost.

 

Aktuality

Zahájili jsme vlastní výzkum

Firma JV PROJEKT VH s.r.o. realizuje vlastní výzkum v oblasti hospodaření s dešťovou vodou. Prvním vlastním výzkumným zařízením je filtr dešťových vod se substrátem s dřevěným uhlím a osetím trvalkami.

Projektovali jsme stavbu roku

Stavba „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“ investora Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a zhotovitele OHL ŽS, a.s., divize M-Morava, ke které jsme zpracovali projektovou dokumentaci, byla představenstvem Svazu vodního hospodářství ČR, z.s. vyhodnocena jako „Vodohospodářská stavba roku 2018“ v kategorii I, podkategorii stavby o investičních nákladech nad 50 mil. Kč. Cenu převzal jednatel společnosti Ing. Jiří Vítek na slavnostním setkání vodohospodářů konaném pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana dne 22.3.2019 v Kongresovém centru Praha.

Hledáme nového kolegu nebo kolegyni

Hledáme nového kolegu do našeho týmu na pozici projektanta vodohospodářských staveb. Jsme specializovaný ateliér a nový kolega se u nás může naučit neotřelým řešením a dostat se k zajímavým stavbám souvisejícím s adaptací na změnu klimatu a hospodaření se srážkovými vodami. Zkušenosti vítáme, ale práci máme i pro absolventy.

Časopis VTEI

Pokud se zajímáte o aplikaci modrozelené infrastruktury v našich městech a obcích, doporučujeme Vám k přečtení nejnovější článek z pera našeho jednatele, který vyšel časopise VTEI (2018/03). V článku mimo jiné naleznete odpovědi na otázky jakým způsobem se mohou města adaptovat na změnu klimatu nebo kde na to vzít finanční prostředky.

Jihomoravské EKOLISTY

Změna klimatu a související výskyt extrémních klimatických jevů představují z hlediska zajištění kvality života obyvatel v urbanizovaných územích zásadní výzvy. Jednou z cest jak předcházet možným důsledkům nedostatku a nadbytku vody je aplikace přírodě blízkého odvodnění. Více o této problematice se můžete dočíst v posledním čísle Jihomoravských Ekolistů.

Počítáme s vodou 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník konference Hospodaření se srážkovými vodami - základní podmínka adaptace na klimatickou změnu, která se uskuteční 16. května v budově Novoměstské radnice hlavního města Prahy. Příklady z Dánska, Německa, Francie, Slovenska a ČR vám přiblíží výzvy budoucnosti a souvislost s adaptací na změnu klimatu.

Nabřeží řeky Svratky - 3. místo

Ve dnech 17. a 18. března 2017 zasedala porota v rámci vyhodnocení mezinárodní soutěže "Nábřeží řeky Svratky / Svratka Riverfront". Náš tým se v konurenci jednadvaceti soutěžních návrhů umístil na třetím místě. Předmětem soutěže byl architektonický a krajinářský návrh brněnského nábřeží řeky Svratky.

Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

Veřejná architektonicko-urbanistická soutěž je důležitou etapou projektu, který má kompletně revitalizovat původní historické centrum plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany. Cílem soutěže bylo nalézt co nejlepší funkční a estetické řešení Jiráskova náměstí a maximálně využít společenský potenciál tohoto prostoru.

OPŽP 2014-2020

Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 2014–2020 připraveny prostředky ve výši více než 768 milionů eur pro projekty na snížení znečištění povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na zajištění povodňové ochrany a snížení rizika povodní. Konkrétně se jedná např. o projekty na výstavbu či rekonstrukci čistíren a úpraven vod, kanalizací, vsakovacích a retenčních zařízení.

Publikace "Hospodaření s dešťovou vodou v ČR"

V březnu toho roku byla uvedena na knižní trh publikace „Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“, na jejímž vzniku se podstatnou měrou podílela naše projektová a inženýrská kancelář. Publikace byla vydána v rámci projektu „Počítáme s vodou“, který je podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce a z prostředků MŽP ČR.

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo