Ukázkové realizace

Brno, ul. Rooseveltova / Solniční - rekonstrukce kanalizačního sběrače C01

Brno, ul. Rooseveltova / Solniční - rekonstrukce kanalizačního sběrače C01

Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Objednatel: Statutární město Brno (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)

Termín: 04/2009


Předmětem této akce je rekonstrukce kanalizačního sběrače C01 profilu DN 1200/1800 resp. DN 800/1200, která bude probíhat od stávajícího kanalizačního sběrače C01 v ul. Rooseveltově až po budovu Nejvyššího správního soudu v ul. Solniční. Na trase rekonstruovaného kanalizačního sběrače C01 se nachází několik „omezení“. Jedná se především o středověké předbraní Běhounské brány (v parku při ul. Rooseveltově), historickou chodbu v prostranství Moravského náměstí a podchod pod objektem katastrálního úřadu. Do kanalizačního sběrače C01 se bude napojovat rekonstruovaná stoka C01-E profilu DN 1200(500)/2200 z ul. Joštovy. Dále se pak bude napojovat rekonstruovaná stoka profilu DN 500/750 z ul. Běhounské (úsek Jakubské nám. a Moravské nám.). Rekonstrukce kanalizačního sběrače C01 bude provedena bezvýkopovou technologií a to klasicky raženou štolou.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Mgr. Petra Kališová Václavíková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo