Zahraniční spolupráce

Development of Stormwater Operational Practices Guideline - RainDROP

Development of Stormwater Operational Practices Guideline - RainDROP

Stupeň PD: metodika

Objednatel: EU - INTERREG IIIB CADSES

Termín: 07/2005 - 06/2007


Projekt RainDROP vznikl z iniciativy EU a patří do programu INTERREG IIIB CADSES. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Studie v Německu ukázaly, že spolu s dešťovou vodou se do vodotečí dostává více škodlivin, než z odtoků z ČOV. Kromě toho bylo prokázáno, že neustálým zastavováním zemského povrchu a klimatickými změnami se výrazně zvyšuje riziko zejména místních povodní.

Smyslem projektu RainDROP je rozšířit tyto zkušenosti a poznání do států prosotru CADSES (viz mapka) formou metodického pokynu k zavádění hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích, zejména v procesu územního plánování.
 


V rámci projektu RainDROP byla provedena ukázková aplikace hospodaření s dešťovou vodou na odvodnění Městského domu kultury v Karviné. Do stávajícího odvodnění byly začleněny objekty lokální retence s řízeným odtokem dešťové vody tzv. zasakovací průlehy s retenčními příkopy.

Soubory ke stažení
Fotografie

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo