Ukázkové realizace

Brno, Cacovice - kanalizační podchod pod Svitavou

Brno, Cacovice - kanalizační podchod pod Svitavou

Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Objednatel: Statutární město Brno (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)

Termín: 03/2003


Předmětem této akce bylo vybudování retenční nádrže RN1E19, která zadržuje a odsazuje odlehčené vody z odlehčovací komory OK1E19 před vtokem do Svitavy. Jedná se o záchytnou dešťovou zdrž (o objemu cca 330 m3) s bezpečnostním přepadem do recipientu v odlehčovací komoře. Retenční nádrž se nachází na pravém břehu řeky Svitavy v oploceném areálu. Objekt odlehčovací komory s retenční nádrží je zařízen na automatický provoz. Průtok odlehčovací komorou je na konci seškrcen vírovým ventilem.

Vyprázdnění nádrže po každém dešti je po úroveň možného gravitačního odtoku zpětnou klapkou do odlehčovací komory a odtud pak přes vírový ventil do stoky vedoucí na ČOV. Zbylý objem vody (cca 13 m3), který není možno odvézt z retenční nádrže gravitačním odtokem zpět do stoky, resp. na ČOV, je vyčerpán čerpadlem do armaturní komory, kde je osazen vírový ventil. Čištění komor retenční nádrže je prostřednictvím vyplachovacích klapek. Areál retenční nádrže je vybaven domkem obsluhy, obslužnou komunikací vč. osvětlení.

Stavba dále řešila převedení extravilánových dešťových vod z prostoru mezi Lesnou a Obřanami do Svitavy novou dešťovou stokou od železničního mostu ul. Zázmolí po Svitavu. Součástí stavby byla i rekonstrukce odlehčovací komory OK1E20 v ul. Břehové.

Stavba si také vynutila výstavbu nových fotbalových šaten s občerstvením, které se nachází ve sportovním areálu TJ Sokola Obřany. Stávající fotbalové šatny i s kioskem pro občerstvení byly zbourány, protože byly v kolizi s areálem retenční nádrže.

V rámci výsadby náhradní zeleně bylo navrženo stromořadí, které tvoří protihlukovou barieru mezi hřištěm a obytnou zástavbou.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Mgr. Petra Kališová Václavíková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo