Ukázkové realizace

Brno, Univerzitní kampus Bohunice - infrastruktura

Brno, Univerzitní kampus Bohunice - infrastruktura

Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Objednatel: A PLUS BRNO a.s.

Termín: 03/2006


Předmětem této akce bylo odkanalizování parkovišť (572 parkovacích míst) podél ul. Akademické o celkové rozloze cca 1,5 ha. Parkoviště jsou součástí Univerzitního kampusu Bohunice (dále jen UKB).

Parkoviště jsou odkanalizovány decentralizovaným systémem odvodnění a to prostřednictvím zasakovacích průlehů s retenčními příkopy (dále jen ZP-RP). Systém ZP-RP poslouží ke zdržení odtoku přívalových srážek a je navržen v celém areálu UKB. S ohledem na omezenou kapacitu kmenové stoky B je základní podmínkou odkanalizování celého území.

Travní porost zasakovacího průlehu má tu schopnost, že zachytává a odbourává lehké kapaliny, tudíž se při takovém způsobu odvodnění, nemusí osazovat odlučovače lehkých kapalin.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Mgr. Petra Kališová Václavíková
+420 545 423 387
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. Tomáš Frajt
+420 545 423 385
+420 731 617 185
Weblogo