Ukázkové realizace

Hospodaření s dešťovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře

Stupeň PD: Studie

Objednatel: Statutární město Olomouc

Termín: 08/2018

Cílem dokumentace je nastartovat změny v přístupu k aktivnímu ovlivňování mikroklimatu v zájmovém území města Olomouce. Dokument vychází ze Studie odtokových poměrů, která je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Dokument obsahuje vysvětlení nezbytnosti a výhodnosti navrhovaných opatření a také návrh městských standardů objektů hospodaření s dešťovými vodami a strategii implementace.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo