Ukázkové realizace

Praha, Park Přátelství

Stupeň PD: Projektová dokumentace

Objednatel: Steiner a Malíková, krajinářští architekti

Termín: 08/2019

PD řeší návrh decentrálního (přírodě blízkého způsobu) odvodňovacího systému srážkových vod, odvedení splaškových vod a zásobování pitnou vodou pro stavbu „Prodloužení parku Přátelství“. Srážkové vody jsou na pozemku zadržovány, vsakovány a pomocí výparu navraceny zpět do ovzduší. Část srážkové vody je využívaná v letních měsících na zalévání travnatých ploch v parku. Splašková voda bude gravitačně odváděna do jednotné stoky a pitná voda bude odebírána ze stávajícího veřejného vodovodu. PD obsahuje jak HDV (využití srážkových vod k provozu parku a minimalizaci odtoku srážkové vody z území parku), odvádění splaškové vody z prvků parku (dětské hřiště, bistro, kluziště, retenční nádrže, tak i vodovodní potrubí – přivádění pitné vody do bistra, šachty kluziště, hřiště včetně pítka atd.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo