Ukázkové realizace

Územní studie s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části zásobování vodou a odkanalizování

Stupeň PD: Studie

Objednatel: Kancelář architekta města Brna, p.o.

Termín: 09/2019

Projektová dokumentace k územní studii s regulačními prvky „Jižní čtvrť“ v části zásobování vodou a odkanalizování, zpřesnění prostorových a funkčních požadavků s přihlédnutím k aktuálním záměrům v území a to zejména aktualizace limitů využití území z hlediska jednotlivých médií, možnosti zvyšování kapacity území z hlediska nároků na kapacity sítí technického vybavení v území, aktualizace návrhu řešení a bilance potřeb pro rozvoj území.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo