Ukázkové realizace

Brno, Poříčí – oprava kanalizace

Stupeň PD: PD pro stavební povolení a provádění stavby

Objednatel: Brněnské vodárna a kanalizace, a.s.

Termín: 01/2020

Stavba řeší výměnu stávající inženýrské sítě – kanalizace. Výměna stávající stoky profilu DN 700/1050 bude provedena převážně bezvýkopovou metodou. Oprava bude realizována ze stávajících revizních šachet, které byly vybrány tak, aby jejich vzdálenost odpovídala proveditelnosti stavby. Pouze jeden úsek stoky DN 700/1050 bude opraven otevřeným výkopem.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo