Ukázkové realizace

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon (MSKP)
IO Odvodnění komunikací – Modrozelená infrastruktura

Stupeň PD: pro společné rozhodnutí (DUSP)

Objednatel: PK OSSENDORF s.r.o.

Termín: 04/2021

Předmětem PD bylo vypracování dokumentace pro odvodnění parkovišť a prostoru kolem multifunkční haly. Celková odvodňovaná plocha je 7,6 ha.

Odvodnění parkovišť je tvořeno decentrálním systémem odvodnění, podle principů HDV/MZI. Systém je tvořen propustnými zpevněnými povrchy parkoviště s drenážní vrstvou a průlehy se stromy s akumulačními rýhami.

Tím, že se jedná o důmyslně propojený systém, který mění podobu staveb většiny stavebních oborů, se popis a výkresové části prolínají do dalších stavebních a inženýrských objektů (voda-doprava-vegetační úpravy).

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo