Ukázkové realizace

Brno, Sportovní – rekonstrukce kanalizace, I. etapa

Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby

Objednatel: Statutární město Brno

Termín: 04/2021

Navržená stavba řeší rekonstrukci stávající kmenové stoky C v ul. Sportovní, jež byla vybudována v letech 1990–1991 bezvýkopovou technologií, a to ražením nemechanizovaným tunelovacím štítem O 3600 mm s vystrojením železobetonovými klenáky. Výsledný průtočný profil je většinou DN 2800/2680. V dolní části je průtočný profil chráněn keramickými segmenty, v horní části je pak chráněn sklolaminátovými dílci.

Návrh rekonstrukce:
Po odstranění sekundárního ostění původní štoly dojde k vtažení polymerbetonových trub např. MEYER profilu DN 2400. Vzniklý meziprostor mezi stávajícím primárním ostěním a novým potrubím bude vyplněn betonovou směsí.

Nutnost rekonstrukce vyplynula z vyhodnocení stavebně technického stavu kanalizačního provozu BVK, a.s., doplněného orientačním georadarovým a diagnostickým posouzením.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo