Ukázkové realizace

Brno, Hradilova – rekonstrukce kanalizace, I.etapa

Stupeň PD: Projekt pro stavební povolení a provádění stavby

Objednatel: Statutární město Brno

Termín: 07/2022

Na ulici Hradilově se nachází stávající vodovodní řady DN 80-DN 100, které byly postaveny v roce 1926, resp. kanalizace z roku 1930. Obě vedení jsou ve špatném stavebním stavu.

Na zrekonstruovaných vodovodech budou osazeny podzemní hydranty. Všechny navržené podzemní hydranty na vodovodu pro veřejnou potřebu slouží pro odkalení nebo odvzdušnění vodovodu. Současně budou vyměněny i vodovodní přípojky.

V rámci rekonstrukce kanalizace budou rekonstruovány i kanalizační přípojky nemovitostí, a to vždy od místa napojení na stoku až po hranici nemovitosti. Součástí rekonstrukce kanalizačních přípojek je i rekonstrukce přípojek k dešťovým svodům.

Po dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena celoplošná obnova stávající komunikace.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo