Ukázkové realizace

Hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Za Humny Přísnotice

Stupeň PD: kompletní – DÚR, DSP, DPS

Termín: 04/2022

Řešená stavba se nachází v intravilánu obce Přísnotice, a to na místní komunikaci ulice Za Humny. Řeší výměnu zpevněných povrchů místní komunikace a chodníků z nepropustných povrchů na propustné, včetně přebudování stávajícího systému odvodnění na přírodě blízký způsob (decentrální).

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na okolí a stávající odtokové poměry. Naopak navrženými opatřeními dojde ke zlepšení životního prostředí v místě stavby. Především pak k vylepšení dotace podzemní vody, ke zvýšenému odparu vody v daném území, k ochlazování a ke snížení prašnosti. Srážková voda navrženými opatřeními zůstane na místě, kde spadne, což má jednoznačně pozitivní vliv na danou lokalitu.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo