Ukázkové realizace

Brno, Dohnalova - výstavba dešťové kanalizace

Stupeň PD: kompletní – DÚR, DSP, PS, AD

Termín: 09/2020

Navržená stavba řeší výstavbu dešťové kanalizace v ul. Dohnalově (úsek ul. Útěchovská – nemovitost Dohnalova č.o. 26) a v ul. Pod Kaplí (úsek nemovitost Pod Kaplí č.o. 6 – ul. Soběslavova). Součástí stavby je i výstavba splaškové kanalizace vč. čerpací stanice a výtlaku v ul. Pod Kaplí (úsek nemovitost Pod Kaplí č.o. 40 – ul. Soběslavova).

Po dokončení dešťové kanalizace dojde k obnově komunikace vč. odvodnění.

S ohledem na hospodaření s dešťovou vodou je v místech, kde to umožňuje výškové uspořádání uličního profilu, dešťová voda z povrchu komunikací svedena na souběžné parkovací plochy, které jsou navrženy, aby přispěly k zadržení většího množství dešťové vody. Zvýší tak povrchový odpar v ulicích. Při větších srážkách bude voda svedena do uličních vpustí v rámci odstavných ploch.

Zpět na seznam referencí

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
tel.: +420 545 423 387

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Vítek
+420 545 423 381
+420 731 617 181

Asistentka

Kateřina Kováčová
+420 731 617 187

Vedoucí projektů

Vodovody a kanalizace
Miloslav Jílek
+420 545 423 383
+420 731 617 183
HDV, MZI
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D.
+420 545 423 386
+420 731 617 186
Weblogo