Zobrazit všechny služby

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.

Modrozelená infrastruktura je odpovědí na problémy spojené se změnou klimatu a urbanizací. Jedná se o snížení odtékající srážkové vody do kanalizační sítě, snížení rizika povodní, odvádění vody zpět do přírody a mnohých dalších řešení problémů spojených s urbanizací i změnou mikroklimatu. Problematikou HDV a MZI řešíme pro města a obce již řadu let.