Publikace a vývoj: Publikujeme, přednášíme a vyvíjíme

Při hledání a prosazování takových řešení, která ctí principy udržitelného rozvoje, jsme dospěli k závěru, že u nás chybí větší informovanost všech subjektů účastnících se investiční výstavby.
Chtěli bychom poděkovat všem těm, kteří nám umožňují publikovat články v odborných periodikách nebo přednášet na konferencích, seminářích či školeních.

Projekt "Počítáme s vodou"

Aktivně se podílíme na seminářích, exkurzích a konferencích projektu "Počítáme s vodou"
Zobrazit článek...

Soutěž "Chytrá města" roku 2022

Projektovali jsme stavbu roku 2022 v rámci soutěže "Chytrá města"
Zobrazit článek...

Kdo se nevzdá, přežije… ...a neb, co má společného COVID 19 se změnou klimatu

Kdo se nevzdá, přežije… ...a neb, co má společného COVID 19 se změnou klimatu
Zobrazit článek...

Zkoušky modelů z 3D tisku

Vytištěné 3D modely podrobujeme zkouškám
Zobrazit článek...

3D tisk modelů

V roce 2021 jsme si pořídili vlastní 3D tiskárnu
Zobrazit článek...

Vodohospodářská stavba roku 2018

Projektovali jsme vodohospodářskou stavbu roku 2018 v kategorii IN nad 50 mil. Kč
Zobrazit článek...

Publikace "Hospodaření s dešťovou vodou v ČR"

V rámci projektu "Počítáme s vodou" vznikla publikace jejímž spoluautorem je také Ing. Jiří Vítek
Zobrazit článek...

Soutěž "Stavba Jihomoravského kraje"

Projektovali jsme stavby roku v rámci soutěže "Stavba Jihomoravského kraje"
Zobrazit článek...

Soutěž "Chytrá města" roku 2022

Projektovali jsme stavbu roku 2022 v rámci soutěže "Chytrá města"
Zobrazit článek ...

Kdo se nevzdá, přežije… ...a neb, co má společného COVID 19 se změnou klimatu

Kdo se nevzdá, přežije… ...a neb, co má společného COVID 19 se změnou klimatu
Zobrazit článek ...

Vodohospodářská stavba roku 2018

Projektovali jsme vodohospodářskou stavbu roku 2018 v kategorii IN nad 50 mil. Kč
Zobrazit článek ...

Soutěž "Stavba Jihomoravského kraje"

Projektovali jsme stavby roku v rámci soutěže "Stavba Jihomoravského kraje"
Zobrazit článek ...

Projekt "Počítáme s vodou"

Aktivně se podílíme na seminářích, exkurzích a konferencích projektu "Počítáme s vodou"
Zobrazit článek ...

Publikace "Hospodaření s dešťovou vodou v ČR"

V rámci projektu "Počítáme s vodou" vznikla publikace jejímž spoluautorem je také Ing. Jiří Vítek
Zobrazit článek ...

3D tisk modelů

V roce 2021 jsme si pořídili vlastní 3D tiskárnu
Zobrazit článek ...

Zkoušky modelů z 3D tisku

Vytištěné 3D modely podrobujeme zkouškám
Zobrazit článek ...