Zobrazit všechny články

Projekt "Počítáme s vodou"

Aktivně se podílíme na seminářích, exkurzích a konferencích projektu "Počítáme s vodou"

Projekt "Počítáme s vodou" a jeho webové stránky www.pocitamesvodou.cz jsou věnovány přírodě blízkému hospodaření s dešťovou vodou. V rámci projektu jsou mimo jiné organizovány semináře, exkurze a konference. Na těchto akcích se aktivně podílí pan Ing. Jiří Vítek a také paní Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D. Pan Ing. Jiří Vítek je mimo jiné také odborným garantem projektu "Počítáme s vodou" a také spoluautorem publikace s názvem "Hospodaření s dešťovou vodou v ČR", která vznikla v rámci zmíněného projektu.