O nás: Firma s dlouholetou praxí v oboru vodohospodářství


Společnost JV PROJEKT VH s.r.o. vznikla v lednu roku 2004 přeměnou projektové a inženýrské kanceláře Ing. Jiřího Vítka, kterou založil v roce 1991. Naše firma se zabývá zejména projektovou činností, kterou lze rozdělit podle charakteru staveb a projektů do čtyř níže uvedených sekcí.

V rámci projektové přípravy zajišťujeme všechny potřebné průzkumné práce, zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace včetně jejich projednání a vyhotovení rozpočtu.


V roce 2024 byla naše společnost začleněna do skupiny
SUDOP GROUP.
Vlastníkem společnosti JV PROJEKT VH je společnost
PK OSSENDORF.

Udržitelný rozvoj urbanizovaných území

V posledních letech se soustředíme na řešení problematiky odvodňování urbanizovaných území v duchu principů udržitelného rozvoje. Míra zastavěnosti území a současné klimatické podmínky jsou obecnými důvody toho, proč se konvenční způsob odvodnění stal neperspektivním. 

Nové pojetí odvodnění měst a obcí se dešťovou vodou zabývá na místě, kde srážka spadne, prostřednictvím decentralizovaných systémů odvodnění. Smyslem tohoto přístupu je otupit dopad srážkového přívalu na krajinu a vrátit vodě původní smysl při jejím koloběhu v přírodě. 

V naší firmě jsme dospěli k poznání, že je potřeba se k tomuto světovému trendu aktivně přihlásit a nabídnout společnosti potřebné služby. Spoluprací se zahraničními odborníky, poznávacími cestami po evropských městech, studiem zahraničních předpisů, směrnic a odborné literatury, se nám podařilo proniknout do podstaty systémů hospodařících s dešťovou vodou. Objevili jsme v jejich aplikacích ohromné možnosti, ale zároveň jsme si uvědomili rozsah potřebných změn, které každá společnost musí učinit, aby se mohla z účinků nových řešení těšit. I když je firma JV PROJEKT VH s.r.o. společností obchodující se službami v oboru vodohospodářských staveb, cítíme odpovědnost za úroveň naší profese z hlediska vyššího společenského významu, které stavby chránící zdraví a majetek lidí mají. 

"Smyslem naší práce není pouze obstát, smyslem je obstát se ctí."

Dlouhodobě podporujeme tyto dobročinné projekty:

Projektová činnost

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...

Rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací

Nabízíme návrhy obnov stokových sítí a vodovodů. Součástí naší nabídky je zajištění všech potřebných průzkumů a povolení.
Více informací ...

Zdravotně technické instalace

Nabízíme řešení vnitřních a areálových rozvodů kanalizace a vodovodu.
Více informací ...

Návrhy odkanalizování a odvodňování měst a obcí

Věnujeme se návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. brownfields.
Více informací ...

Ostatní činnost

Publikační činnost

Naší snahou je, aby společnost co nejdříve pochopila význam udržitelného odvodnění, přijala je a vydala se za jejich naplněním.
Více informací ...

Výzkum a vývoj

Bez vývoje nových komponentů, které pomáhají jak lidem, tak přírodě nebudou města opravdu zelená.
Více informací ...

Projektová činnost

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...

Rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací

Nabízíme návrhy obnov stokových sítí a vodovodů. Součástí naší nabídky je zajištění všech potřebných průzkumů a povolení.
Více informací ...

Zdravotně technické instalace

Nabízíme řešení vnitřních a areálových rozvodů kanalizace a vodovodu.
Více informací ...

Návrhy odkanalizování a odvodňování měst a obcí

Věnujeme se návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. brownfields.
Více informací ...

Ostatní činnost

Publikační činnost

Naší snahou je, aby společnost co nejdříve pochopila význam udržitelného odvodnění, přijala je a vydala se za jejich naplněním.
Více informací ...

Výzkum a vývoj

Bez vývoje nových komponentů, které pomáhají jak lidem, tak přírodě nebudou města opravdu zelená.
Více informací ...