Zobrazit všechny služby

Výzkum a vývoj

Bez vývoje nových komponentů, které pomáhají jak lidem, tak přírodě nebudou města opravdu zelená.

Při navrhování staveb v rámci modrozelené infrastruktury vycházíme nejen z nejnovějších poznatků a platné legislativy, ale také z vlastních poznatků.

Realizovali jsme první z našich zkušebních zařízení, kterým je podokapový filtr dešťových vod využívající filtrace přes substráty s dřevěným uhlím. Jeho účelem je odstranění střešních splavenin hrubých, ale především těch jemných až prachových. Předčištěná voda má vyšší trvanlivost a lze ji použít pro náročnější účely např. na dlouhodobější akumulaci, splachování, oplach, zálivku apod. Filtr může být zároveň dekorativní záležitostí a proto jsme jej osadili rostlinami. Jako celek pak může být zařízení zakomponováno do architektonického ztvárnění navrhovaných budov nebo být součástí městského mobiliáře.

Pracujeme na odvodňovacích žlábcích, které svedou vodu do zeleně, ke stromům a zpět do podzemních vod. Jsou nejen estetické a funkční, ale i bezpečné pro nevidomé a slabozraké.