Vodohospodářské projektové a konzultační služby

Společnost JV PROJEKT VH s.r.o. vznikla v lednu roku 2004 přeměnou projektové a inženýrské kanceláře Ing. Jiřího Vítka, kterou založil v roce 1991. Naše firma se zabývá zejména projektovou činností, kterou lze rozdělit podle charakteru staveb a projektů do čtyř níže uvedených sekcí.

V rámci projektové přípravy zajišťujeme všechny potřebné průzkumné práce, zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace včetně jejich projednání a vyhotovení rozpočtu.

Projektová činnost

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...

Rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací

Nabízíme návrhy obnov stokových sítí a vodovodů. Součástí naší nabídky je zajištění všech potřebných průzkumů a povolení.
Více informací ...

Zdravotně technické instalace

Nabízíme řešení vnitřních a areálových rozvodů kanalizace a vodovodu.
Více informací ...

Návrhy odkanalizování a odvodňování měst a obcí

Věnujeme se návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. brownfields.
Více informací ...

Ostatní činnost

Publikační činnost

Naší snahou je, aby společnost co nejdříve pochopila význam udržitelného odvodnění, přijala je a vydala se za jejich naplněním.
Více informací ...

Výzkum a vývoj

Bez vývoje nových komponentů, které pomáhají jak lidem, tak přírodě nebudou města opravdu zelená.
Více informací ...

Projektová činnost

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...

Rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací

Nabízíme návrhy obnov stokových sítí a vodovodů. Součástí naší nabídky je zajištění všech potřebných průzkumů a povolení.
Více informací ...

Zdravotně technické instalace

Nabízíme řešení vnitřních a areálových rozvodů kanalizace a vodovodu.
Více informací ...

Návrhy odkanalizování a odvodňování měst a obcí

Věnujeme se návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. brownfields.
Více informací ...

Ostatní činnost

Publikační činnost

Naší snahou je, aby společnost co nejdříve pochopila význam udržitelného odvodnění, přijala je a vydala se za jejich naplněním.
Více informací ...

Výzkum a vývoj

Bez vývoje nových komponentů, které pomáhají jak lidem, tak přírodě nebudou města opravdu zelená.
Více informací ...