Zobrazit všechny služby

Publikační činnost

Naší snahou je, aby společnost co nejdříve pochopila význam udržitelného odvodnění, přijala je a vydala se za jejich naplněním.

Naší ambicí je učinit vše pro to, aby společnost co nejdříve pochopila význam základních principů udržitelného odvodnění, přijala je a vydala se za jejich naplněním. 

Při hledání a prosazování takových řešení, která ctí principy udržitelného rozvoje, jsme dospěli k závěru, že u nás chybí větší informovanost všech subjektů účastnících se investiční výstavby. I když smělé plány na opravdu účinnou národní osvětu jsou pouze v našich hlavách, snažíme se prozatím provádět to, co jsme schopni sami zařídit a zprostředkovat.

Díky prostoru, který nám je při různých příležitostech věnován, se nám tak postupně daří šířit povědomí o hospodaření s dešťovou vodou. Chtěli bychom tedy poděkovat všem těm, kteří nám umožňují publikovat články v odborných periodikách nebo přednášet na konferencích, seminářích či školeních.