Zobrazit všechny služby

Návrhy odkanalizování a odvodňování měst a obcí

Věnujeme se návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. brownfields.

Vedle rekonstrukcí a oprav se věnujeme i návrhům staveb pro odkanalizování a odvodnění nově urbanizovaných území nebo přestaveb včetně tzv. browfields. Mezi významné produkty této sekce patří generely odvodnění podle principů udržitelného rozvoje. Do generelních odvodnění a územních plánů nabízíme v ČR v současnosti opravdu ojedinělá a velice perspektivní řešení.