Zobrazit všechny články

Soutěž "Chytrá města" roku 2022

Projektovali jsme stavbu roku 2022 v rámci soutěže "Chytrá města"

Námi projektovaná vodohospodářská stavba vyhrála ve své kategorii pro město s 10 až 50 tisíci obyvatel první cenu v rámci soutěže Chytrá města 2022.

Předmětem projektové dokumentace byl návrh opatření, kterými se bude hospodařit s dešťovou vodou v areálu ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Přestavba odvodnění areálu představovala změnu konvenčního odvodnění nemovitosti na decentrální systém odvodnění respektující principy hospodaření s dešťovou vodou. Odpojením srážkové vody od jednotné kanalizace došlo k výraznému zredukování jejího odtoku z areálu školy do veřejné jednotné kanalizace. Dále byly součástí systému odvodnění akumulační nádrže, ze kterých je voda odebírána pro zálivku vegetačních ploch areálu školy nebo zeleně v rámci města Uherský Brod. Projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu životního prostředí.

Závěrem lze jen dodat to, že nás mrzí, že nejsme nikde uvedeni jako autoři díla ...