Zobrazit všechny články

Vodohospodářská stavba roku 2018

Projektovali jsme vodohospodářskou stavbu roku 2018 v kategorii IN nad 50 mil. Kč

Stavba „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“ investora Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a zhotovitele OHL ŽS, a.s., divize M-Morava, ke které jsme zpracovali projektovou dokumentaci, byla představenstvem Svazu vodního hospodářství ČR, z.s. vyhodnocena jako „Vodohospodářská stavba roku 2018“ v kategorii I, podkategorii stavby o investičních nákladech nad 50 mil. Kč.

Cenu převzal jednatel společnosti Ing. Jiří Vítek na slavnostním setkání vodohospodářů konaném pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana dne 22.3.2019 v Kongresovém centru Praha.