Zobrazit všechny reference

Brno, Sportovní – rekonstrukce kanalizace, I. etapa

LOKALITA: ulice Sportovní, Brno

OBJEDNATEL: Statutární město Brno  

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: JV Projekt VH s.r.o.

STUPEŇ PD: DUR, DSP, DPS, AD

TERMÍN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY: 2020-2021

TERMÍN REALIZACE: 2023

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ: 140 680 000,- Kč bez DPH

Navržená stavba řeší rekonstrukci stávající kmenové stoky C v ulici Sportovní, jež byla vybudována v letech 1990–1991 bezvýkopovou technologií, a to ražením nemechanizovaným tunelovacím štítem Ø 3600 mm s vystrojením železobetonovými klenáky. Výsledný průtočný profil je většinou DN2800/2680. V dolní části je průtočný profil chráněn keramickými segmenty, v horní části je pak chráněn sklolaminátovými dílci.

Návrh rekonstrukce:

Po odstranění sekundárního ostění původní štoly dojde k vtažení polymerbetonových trub např. MEYER profilu DN 2400. Vzniklý meziprostor mezi stávajícím primárním ostěním a novým potrubím bude vyplněn betonovou směsí. Nutnost rekonstrukce vyplynula z vyhodnocení stavebnětechnického stavu kanalizačního provozu BVK, a.s., doplněného orientačním georadarovým a diagnostickým posouzením.

Služby u této reference

Rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací

Nabízíme návrhy obnov stokových sítí a vodovodů. Součástí naší nabídky je zajištění všech potřebných průzkumů a povolení.
Více informací ...