Zobrazit všechny reference

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně

LOKALITA: ulice Ráječek, Brno – Komárov

OBJEDNATEL: Statutární město Brno  

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: JV Projekt VH s.r.o.

STUPEŇ PD: DUR, DSP, DPS, AD

TERMÍN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY: 2003-2006, 2011              

TERMÍN REALIZACE: 2012–2014

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ: 285 900 000,- Kč bez DPH

Projekt zahrnuje rekonstrukci a dostavbu kanalizační sítě města Brna v délce 26 024 m, z toho 9 128 m rekonstrukcí a 16 896 m dostaveb včetně 4 retenčních nádrží na jednotné kanalizační síti se zadržením 13 800 m3 vody. Součástí díla jsou i nutné přeložky inženýrských sítí.

Stavba je rozdělena do 13-ti ucelených částí díla (dále UČD), které jsou samostatně funkční. Každá UČD je dále rozdělena na jednotlivé stavební objekty (dále SO) a provozní soubory (dále PS). Podíleli jsme se na zhotovení projektové dokumentace výše uvedených 4 UČD.

UČD 1.4 Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek - Drážní těleso

UČD 2.3 Dostavba kmenové stoky EI, Makro – Ráječek

UČD 2.5 Dostavba kmenové stoky E - OK6E a RN6E, Hamry

UČD 2.4 Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek – Hájecká

 

Profil rekonstruované kmenové stoky E je navržen jako dračí (padákový, Hamburský). Přímé úseky jsou navrženy z polymerbetonových trub. Oblouky jsou navrženy jako monolitická stoka s polymerbetonovou výstelkou.

 

UČD 2.3 Dostavba kmenové stoky EI, Makro – Ráječek

Základním smyslem této stavby je ochránit recipient a zabraňovat přetěžování stokové sítě návrhovými průtoky. V objektu odlehčovací komory OK2EI (dále OK2EI) a retenční nádrže RN2EI (o objemu 2000 m3) bude zachycena část odpadní vody odlehčované za deště do recipientu. Po skončení deště bude odpadní voda zachycená v RN2EI vrácena zpět do stokového systému. Rovněž bude snížena četnost přepadů do recipientu.

 

UČD 2.4 Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek – Hájecká

Profil kmenové stoky EI je navržen jako dračí (padákový, Hamburský) ve sklonu 0,7‰. Přímé úseky jsou navrženy z polymerbetonových trub. Oblouky jsou navrženy jako monolitická stoka s polymerbetonovou výstelkou.

 

UČD 2.5 Dostavba kmenové stoky E - OK6E a RN6E, Hamry

Základním smyslem této stavby je ochránit recipient a zabraňovat přetěžování stokové sítě návrhovými průtoky. V objektu odlehčovací komory OK6E (o objemu 800 m3) a retenční nádrže RN6E bude zachycena část odpadní vody odlehčované za deště dorecipientu. Po skončení deště bude odpadní voda zachycená v RN6E vrácena zpětdo stokového systému. Rovněž bude snížena četnost přepadů do recipientu.

Služby u této reference

Rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací

Nabízíme návrhy obnov stokových sítí a vodovodů. Součástí naší nabídky je zajištění všech potřebných průzkumů a povolení.
Více informací ...