Zobrazit všechny reference

Hospodaření s dešťovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře

LOKALITA: město Olomouc

OBJEDNATEL: Statutární město Olomouc          

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: JV Projekt VH s.r.o.

STUPEŇ PD: Studie

TERMÍN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY: 2017-2018

Cílem dokumentace je nastartovat změny v přístupu k aktivnímu ovlivňování mikroklimatu v zájmovém území města Olomouce. Dokument vychází ze Studie odtokových poměrů, která je součástí Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. Dokument obsahuje vysvětlení nezbytnosti a výhodnosti navrhovaných opatření a také návrh městských standardů objektů hospodaření s dešťovými vodami a strategii implementace.

Služby u této reference

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...