Zobrazit všechny reference

Park na Moravském náměstí v Brně

LOKALITA: Park na Moravském náměstí, Brno

OBJEDNATEL: Statutární město Brno  

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: consequence forma, s.r.o.

STUPEŇ PD: DUR, DSP, DPS, AD

TERMÍN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY: 2019-2021

TERMÍN REALIZACE: 2022-2023

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ: 7 255 000,- Kč bez DPH (námi zpracované stavební objekty)

 

Předmětem projektové dokumentace bylo řešení hospodaření s dešťovými vodami rekonstruovaného parku na Moravském náměstí a zdravotně technické instalace uvnitř objektu nové kavárny. Součástí ZTI kavárny byl také návrh odlučovače tuků pro kuchyňský provoz. Dešťová voda bude zadržena na ploše parku, kde bude využívána vegetací parku, částečně odpařována a zasakována do podloží.

Služby u této reference

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...

Zdravotně technické instalace

Nabízíme řešení vnitřních a areálových rozvodů kanalizace a vodovodu.
Více informací ...