Zobrazit všechny reference

Studie změny odvodnění srážkových vod areálu MŽP s využitím modrozelené infrastruktury

LOKALITA: areál Ministerstva životního prostředí, Brno

OBJEDNATEL: Ministerstvo životního prostředí Českérepubliky

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: JV Projekt VH s.r.o.

STUPEŇ PD: Studie

TERMÍN PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY: 2020

 

Předmětem této studie je posouzení odvodnění srážkových vody areálu Ministerstva životního prostředí (MŽP) s využitím modrozelené infrastruktury (MZI) z hlediska současného způsobu odvádění srážkových vod a jejich možného využití či hospodaření s nimi. Snahou byla přestavba areálu na decentrální systém odvodnění.

Cílem studie bylo především posouzení zapojení stávající struktury zeleně do systému hospodaření se srážkovými vodami za účelem zvýšení její ekologické stability, podpora ekosystémových funkcí území a zvýšení její odolnosti vůči působení změny klimatu, posouzení možnosti změny skladby střechy na vegetační a opětovné využití málo znečištěných „šedých“ vod, jako vodužitkových a zároveň posouzení návrhu akumulačních nádrží pro srážkové vody na případnou zálivku stávající zeleně.

Při řešení zadání této studie měli její řešitelé ambici v co největší míře srážkovou vodu z areálu využít a zároveň posoudit, zda je možné do areálu zavést modrozelenou infrastrukturu a udělat z areálu MŽP pilotní ukázkový projekt pro veřejnost, na kterém by si sami zaměstnanci MŽP, vč. pana ministra, mohli vyzkoušet, co taková přestavba odvodnění stávající budovy, z konvenčního systému odvodnění na decentrální, a celá procedura ve skutečnosti obnáší.

Služby u této reference

Hospodaření s dešťovou vodou a modrozelená infrastruktura

Již od roku 2004 se zabýváme návrhem přírodě blízkého způsobu odvodnění městského prostředí prostřednictvím modrozelené infrastruktury.
Více informací ...